OM JÄRNBRIST
OM JÄRNBRIST

Kolla järnet!

"Jag hade på något sätt accepterat symptomen som en naturlig del av livet"

Lina Nertby har levt med järnbrist sedan tonåren. Och som för många andra blev symtomen en del av vardagen. Efter en kämpig graviditet tog Lina ett järnbristtest – som visade att hennes järnförråd var nästan helt tomma. Nu började äntligen Linas resa från järnbrist till järnstark.

SE FILMERNA OM LINA

Alla kan ha järnbrist

Känner du dig trött, deppig och orkeslös? Det kan vara järnbrist. Blir du dessutom snabbt andfådd eller får hjärtklappning? Då kan det vara järnbristanemi – en av våra vanligaste folksjukdomar.

Vad många inte vet är att du kan ha ett bra Hb, men ändå ha brist på förrådsjärn (ferritin) – även om du är fullt frisk i övrigt och har helt normala blodvärden.

VAD ÄR JÄRNBRIST?

JÄRNBRIST–CHECKLISTAN

quote
quote

”Järnbrist är den vanligast förekommande bristsjukdomen i världen.”

Vad är järnbrist

Järn ingår som en nödvändig byggsten i hemoglobin, som finns i de röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna ut till alla kroppens celler.

Järnet finns i maten och tas upp via tarmen. Det lagras främst i lever, benmärg och mjälte. Det kallas för förrådsjärn och mäts med blodprovet ferritin. När kroppen behöver tillverka nya blodkroppar, hämtas järnet från förråden.

Järnförråden kan minska utan att det märks
Det är inte alltid du märker när järnförråden börjar tömmas. Först när du får uttalad järnbrist bildas det färre, små och bleka röda blodkroppar och du drabbas av blodbrist, även kallat anemi.

Järnförrådet i kroppen kan minska under en längre tid utan att det syns på ditt Hb-värde. Därför är det viktigt att också mäta förrådsjärnet och järnmättnaden. Många människor, särskilt kvinnor i fertil ålder har ofta för låga järnvärden, utan att de får en ordentlig utredning och behandling av sjukvården.

HAR JAG JÄRNBRIST?

quote
quote

”Trötthet kan vara tecken på järnbrist”

Har jag järnbrist

Symptomen på järnbrist kan stämma in på flera olika sjukdomar eller brister, men att kontrollera förrådsjärn och järnmättnad kan vara en bra början.

 • Vanliga symtom vid järnbrist
 • Trötthet
 • Minskad ork
 • Yrsel
 • Nedstämdhet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Frusenhet
 • Huvudvärk
 • ”Restless legs”
 • Tillkommande symtom vid järnbristanemi
 • Andfåddhet
 • Hjärtklappning
 • Öronsus

VEM FÅR JÄRNBRIST?

quote
quote

”Du kan drabbas av järnbrist även om du är fullt frisk”

Vem får järnbrist?

Järn ingår som en nödvändig byggsten i hemoglobin, Alla människor förlorar lite järn naturligt varje dag genom att hudcellerna stöts av och genom blödningar i mag-tarmkanalen. Blödningarna är ofta mycket små. Men eftersom de sker varje dag kan en järnbrist med tiden uppstå om kosten innehåller för lite järn. Kvinnor i fertil ålder och äldre har oftare järnbrist än andra.

Du kan drabbas av järnbrist även om du är fullt frisk. Är du bara uppmärksam och håller koll på förrådsjärn och järnmättnad behöver besvären inte bli så stora att de leder till blodbrist.

 1. Vanliga orsaker till järnbrist
 2. Du får i dig för lite järn via maten.
 3. Du förlorar blod vid till exempel menstruationer, blodgivning och sjukdom i mag-tarmkanalen.
 4. Du har en sjukdom som leder till funktionell järnbrist, vanligt vid inflammatoriska tillstånd, hjärtsvikt och njursjukdom.
 5. Det uppkommer ett ökat järnbehov, till exempel vid graviditet.

KOLLA JÄRNET

quote
quote

”Få järnkoll – gör ett järnbristprov”

Kolla järnet!

Symptomen på järnbrist kan stämma in på flera olika sjukdomar eller brister. Men att genom ett järnbristtest kontrollera förrådsjärn (ferritin) och järnmättnad kan vara en bra början.

 • 1. Misstänker du järnbrist ska du kontakta din vårdcentral och boka tid för en undersökning. Du kan också beställa ett järnbristtest hos till exempel Werlabs och ta med till din läkare eller vårdcentral.
 • 2. Både Hb, ferritinnivå (förrådsjärn) och järnmättnad ska då kontrolleras.
 • 3. Järnmättnaden bör inte understiga 20 %. Om det visar sig att du har järnbrist, bör du få fortsatt utredning. Många personer, särskilt kvinnor, har för låga järnvärden utan att de får rätt behandling.
 • 4. Svar på Hb kan du oftast få direkt.
 • 5. Har din läkare konstaterat att du lider av järnbrist finns idag läkemedel som både höjer Hb och återställer järnförråden.

Källa: Lilla järnkollsboken, utgiven 2020 av Vifor Pharma

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN

book
book

Lilla Järnkollsboken

Järnbrist är en av våra vanligaste bristsjukdomar. Vad innebär det? Vem drabbas? Och hur kan man behandla det? Lär dig mer om järnbrist i Lilla Järnkollsboken.