Fokus hjärtsvikt
Fokus hjärtsvikt

Fokus hjärtsvikt

Hälften av alla med hjärtsvikt har också järnbrist

Järnbrist vid hjärtsvikt är mycket vanligt och har en negativ påverkan på både sjukdomsförloppet och livskvaliteten. Däremot testas mycket få hjärtsviktspatienter för järnbrist.

Kunskap om järnbrist vid hjärtsvikt kan leda till att fler testas
Att känna igen symptomen av järnbrist vid hjärtsvikt är bland de största hindren för att få diagnos och behandling. Denna sida är till för att öka medvetenheten om järnbrist och få fler patienter och läkare att KOLLA JÄRNET!

Rapport Fokus på järnbrist vid hjärtsvikt

Rapport
Fokus på järnbrist vid hjärtsvikt

Hjärtsvikt och järnbrist som vanlig samsjuklighet är ett globalt hälsoproblem. Läs mer om järnbrist vid hjärtsvikt i rapporten ”Fokus på järnbrist vid hjärtsvikt”.

logos